Včelařství

Zobrazení:
Ke včelaření si hledá a nachází cestu stále více žen – zkušenosti z praxe přitom ukazují, že si ženy stanovují jiné priority a mají jiné cíle než jejich mužští kolegové.
411 s DPH / ks
374 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: vcl

Kniha je studnicí poučení o tajemných vztazích a souvislostech ve světě kolem nás. Již v roce 1923 poukázal Rudolf Steiner na budoucí problémy chovu včel. Ve svých přednáškách pro dělníky pracující na stavbě Goetheana hovořil zasvěceně o životě včel, o významu medu a včelího jedu, ale také o mravencích, vosách, motýlech a dalších tajemstvích přírody a vesmíru. Mluvil o různých látkách přírody v souvislosti s planetami, nemocemi a lidským zdravím.

356 s DPH / ks
324 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: pvkch

Kniha Praktický odchov včelích matek od Michala Mačičky se zabývá především teoretickými a praktickými informacemi týkajících se chovu včelích matek. Mimo jiné zde naleznete informace o vývoji jednotlivých pohlavních forem včely medonosné, o vlivu prostředí na chov matek aj.

521 s DPH / ks
474 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: povm

Co se děje ve včelstvu v jednotlivých ročních obdobích? Co je třeba udělat ve včelíně?

563 s DPH / ks
469 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: KRSV

Kniha, která českým čtenářům přináší nové pohledy do fascinujícího světa včel medonosných.

375 s DPH / ks
341 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kfv

Úspěšné cesty k zdraví včel
Blaho včelstva závisí od podmínek prostředí a chovu. V této knize najdou včelaři rady napsané srozumitelně a podle nejnovějších vědeckých poznatků. Dozví se, jak mají svoje včelstva vést a starat se o ně, aby předešli chorobám.

351 s DPH / ks
319 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kzv

Silná včelstva po celý rok je velice praktická kniha od Heinricha Gritsche. Autor se zabývá především praktickými pracemi a postupy pro dosažení co nejsilnějších včelstev. Kniha Silná včelstva po celý rok vám popíše, co máte každý měsíc udělat, aby vaše včelstva jen sílila, protože pouze silná včelstva mohou dát včelaři vysoký výnos medu.

313 s DPH / ks
285 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: ksvpcr

Na celkové produkci medu se u nás významně podílí tzv. lesní med. Je to med z medovice, sladké tekutiny, kterou včely sbírají na jehličí a listech stromů. Vytváří ji hmyz (mšice, červci, mery) žijící na lesních dřevinách.

231 s DPH / ks
210 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kmav

Třetí vydání oblíbené encyklopedie. Zabývá se všemi důležitými teoretickými i praktickými otázkami chovu včel, tj. např. anatomií včely, jednotlivými činnostmi včelstva, plemenářskou prací, podrobnými popisy ošetřování včel v průběhu celého roku i zařízení potřebných k chovu včel, opylovací činností včel, nemocemi včel a jejich předcházení, získáváním včelích produktů - medu, vosku aj.

313 s DPH / ks
285 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kv

Knížka o včelách a jejich produktech – jak vznikají, jaké mají složení a vlastnosti, jaké jsou problémy s jejich kvalitou. Je uvedeno mnoho receptů na využití medu při pečení tradičního i netradičního pečiva, úpravě masa a příloh, při přípravě nápojů nealkoholických i alkoholických, postupy při léčení popálenin a jiného poškození kůže.

231 s DPH / ks
210 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kvpmz

Zájemcům o včelaření kniha nabízí základní informace o všem, co by měl začínající včelař vědět. Úvodní kapitoly se stručně zabývají biologií včel a včelstev, což autor podkládá za velmi užitečné pro pochopení praktických zásahů do včelstev a reakcí včel na ně (superorganismus včelstvo, anatomie včely, obydlí včel).

168 s DPH / ks
153 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kzv1

Podmínkou k dosažení dobrého výsledku včelaření je stálá péče o dobré zdraví chovaných včelstev.

313 s DPH / ks
285 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kvzan

Základní pravidlo ekologického včelaření zní: potřeby, nároky a vitalita včelstev stojí nade vše, množství vyprodukovaného medu je až na druhém místě. Často totiž zapomínáme, že hlavní profit ze včel není – jak se obecně traduje – zdravý med, nýbrž jejich opylovací schopnost, která nám zajišťuje obživu.

471 s DPH / ks
428 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kev
Na zahradě to žije. Je to místo, kde se užitečný hmyz cítí dobře. Rozmanitost květů, stromů a dalších planých či nešlechtěných rostlinných druhů jim skýtá nejen obživu ve formě pylu a nektaru, ale nabízí i úkryty k odpočinku a rozmnožování. Proč je tedy nepřilákat do naší zahrady?
277 s DPH / ks
252 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kzpv

Když se řekne „pilná jako včelička“, mnohdy si ani neumíme představit, co taková včelka během svého krátkého života stihne. Kvůli jednou kilogramu medu nalétá tisíce kilometrů. Ani v úlu nezahálí – čistí své obydlí, neustále krmí svou matku, aby mohla klást vajíčka, pečuje o včelí plod, staví si s geometrickou přesností své voskové buňky a střeží česno před cizími narušiteli.

229 s DPH / ks
208 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kzv2

Nové, přepracované vydání knížek našeho předního specialisty vychází vstříc rostoucímu zájmu čtenářů o včelaření. Najdete ní informace o zdrojích včelí snůšky, o pylu, pylových rouskách a nektáriích, jsou zde popsány rostliny pro včely škodlivé, rostliny málo významné, ale i naopak rostliny z hlediska včel významné.

274 s DPH / ks
249 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kVdab

Bohatě ilustrovaná kniha vás díky srozumitelným textům, stovce kreseb a mnoha fotografiím naučí, co a jak máte správně dělat u včel během celého roku. Vysvětlí vám vazby včel na okolní přírodu a počasí v průběhu střídajících se ročních dob, naučí vás, jak se o včelstva starat, aby se nenarušoval jejich přirozený životní cyklus, jak získat med a ostatní včelí produkty.

312 s DPH / ks
284 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kvojdz

Autoři knihy přicházejí s novými úchvatnými fotografiemi pořízenými v srdci včelstva i v laboratoři a s textem mimořádné dokumentární solidnosti, ale i poetiky.

726 s DPH / ks
660 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: gv
Produkty: 18 | Aktuální strana: 1/1