Včelařství

Zobrazení:
391 s DPH / ks
323 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: 9788074330858
391 s DPH / ks
323 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: 9788074330490
325 s DPH / ks
269 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: 9788074331046
Ke včelaření si hledá a nachází cestu stále více žen – zkušenosti z praxe přitom ukazují, že si ženy stanovují jiné priority a mají jiné cíle než jejich mužští kolegové.
340 s DPH / ks
309 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: vcl

Publikace uvádí na 80 stranách jevy, které lze v průběhu roku pozorovat na česně, na letáku a v blízkosti úlu, a jejich náležité vysvětlení. Včelař tak díky knize zkušeného včelařského mistra H.

179 s DPH / ks
163 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: nacs

Kniha Praktický odchov včelích matek od Michala Mačičky se zabývá především teoretickými a praktickými informacemi týkajících se chovu včelích matek. Mimo jiné zde naleznete informace o vývoji jednotlivých pohlavních forem včely medonosné, o vlivu prostředí na chov matek aj.

497 s DPH / ks
452 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: povm

Jak včely žijí, co všechno dělají a proč je královna matkou všech včel

390 s DPH / ks
322 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: 9788088316503

Jak včely žijí, co všechno dělají a proč je královna matkou všech včel

390 s DPH / ks
322 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: 9788088316800
413 s DPH / ks
341 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: 9788076700697

Co se děje ve včelstvu v jednotlivých ročních obdobích? Co je třeba udělat ve včelíně?


440 s DPH / ks
400 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: KRSV

Kniha, která českým čtenářům přináší nové pohledy do fascinujícího světa včel medonosných.

358 s DPH / ks
325 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kfv

Úspěšné cesty k zdraví včel

Blaho včelstva závisí od podmínek prostředí a chovu. V této knize najdou včelaři rady napsané srozumitelně a podle nejnovějších vědeckých poznatků. Dozví se, jak mají svoje včelstva vést a starat se o ně, aby předešli chorobám.

335 s DPH / ks
305 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kzv

Silná včelstva po celý rok je velice praktická kniha od Heinricha Gritsche. Autor se zabývá především praktickými pracemi a postupy pro dosažení co nejsilnějších včelstev. Kniha Silná včelstva po celý rok vám popíše, co máte každý měsíc udělat, aby vaše včelstva jen sílila, protože pouze silná včelstva mohou dát včelaři vysoký výnos medu.

440 s DPH / ks
400 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: ksvpcr

Na celkové produkci medu se u nás významně podílí tzv. lesní med. Je to med z medovice, sladké tekutiny, kterou včely sbírají na jehličí a listech stromů. Vytváří ji hmyz (mšice, červci, mery) žijící na lesních dřevinách.

175 s DPH / ks
159 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kmav

Třetí vydání oblíbené encyklopedie. Zabývá se všemi důležitými teoretickými i praktickými otázkami chovu včel, tj. např. anatomií včely, jednotlivými činnostmi včelstva, plemenářskou prací, podrobnými popisy ošetřování včel v průběhu celého roku i zařízení potřebných k chovu včel, opylovací činností včel, nemocemi včel a jejich předcházení, získáváním včelích produktů - medu, vosku aj.

240 s DPH / ks
218 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kv

Knížka o včelách a jejich produktech – jak vznikají, jaké mají složení a vlastnosti, jaké jsou problémy s jejich kvalitou. Je uvedeno mnoho receptů na využití medu při pečení tradičního i netradičního pečiva, úpravě masa a příloh, při přípravě nápojů nealkoholických i alkoholických, postupy při léčení popálenin a jiného poškození kůže.

175 s DPH / ks
159 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kvpmz

Zájemcům o včelaření kniha nabízí základní informace o všem, co by měl začínající včelař vědět. Úvodní kapitoly se stručně zabývají biologií včel a včelstev, což autor podkládá za velmi užitečné pro pochopení praktických zásahů do včelstev a reakcí včel na ně (superorganismus včelstvo, anatomie včely, obydlí včel).


160 s DPH / ks
145 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kzv1

Podmínkou k dosažení dobrého výsledku včelaření je stálá péče o dobré zdraví chovaných včelstev.


240 s DPH / ks
218 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kvzan

Základní pravidlo ekologického včelaření zní: potřeby, nároky a vitalita včelstev stojí nade vše, množství vyprodukovaného medu je až na druhém místě. Často totiž zapomínáme, že hlavní profit ze včel není – jak se obecně traduje – zdravý med, nýbrž jejich opylovací schopnost, která nám zajišťuje obživu.

449 s DPH / ks
408 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kev
Na zahradě to žije. Je to místo, kde se užitečný hmyz cítí dobře. Rozmanitost květů, stromů a dalších planých či nešlechtěných rostlinných druhů jim skýtá nejen obživu ve formě pylu a nektaru, ale nabízí i úkryty k odpočinku a rozmnožování. Proč je tedy nepřilákat do naší zahrady?
291 s DPH / ks
265 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kzpv

Když se řekne „pilná jako včelička“, mnohdy si ani neumíme představit, co taková včelka během svého krátkého života stihne. Kvůli jednou kilogramu medu nalétá tisíce kilometrů. Ani v úlu nezahálí – čistí své obydlí, neustále krmí svou matku, aby mohla klást vajíčka, pečuje o včelí plod, staví si s geometrickou přesností své voskové buňky a střeží česno před cizími narušiteli.


250 s DPH / ks
227 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kzv2

Nové, přepracované vydání knížek našeho předního specialisty vychází vstříc rostoucímu zájmu čtenářů o včelaření. Najdete ní informace o zdrojích včelí snůšky, o pylu, pylových rouskách a nektáriích, jsou zde popsány rostliny pro včely škodlivé, rostliny málo významné, ale i naopak rostliny z hlediska včel významné.

289 s DPH / ks
263 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kVdab

Bohatě ilustrovaná kniha vás díky srozumitelným textům, stovce kreseb a mnoha fotografiím naučí, co a jak máte správně dělat u včel během celého roku. Vysvětlí vám vazby včel na okolní přírodu a počasí v průběhu střídajících se ročních dob, naučí vás, jak se o včelstva starat, aby se nenarušoval jejich přirozený životní cyklus, jak získat med a ostatní včelí produkty.

300 s DPH / ks
273 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: kvojdz

Třetí vydání oblíbené encyklopedie. Zabývá se všemi důležitými teoretickými i praktickými otázkami chovu včel, tj. např. anatomií včely, jednotlivými činnostmi včelstva, plemenářskou prací, podrobnými popisy ošetřování včel v průběhu celého roku i zařízení potřebných k chovu včel, opylovací činností včel, nemocemi včel a jejich předcházení, získáváním včelích produktů - medu, vosku aj.

390 s DPH / ks
355 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: 9788020904645
640 s DPH / ks
582 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: 9788020904508

Autoři knihy přicházejí s novými úchvatnými fotografiemi pořízenými v srdci včelstva i v laboratoři a s textem mimořádné dokumentární solidnosti, ale i poetiky.

490 s DPH / ks
445 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: gv
389 s DPH / ks
321 Kč bez DPH / ks
Obj. číslo: 9788072605101
Produkty: 27 | Aktuální strana: 1/1