Varroa Tester 3v1

  • Varroa Tester 3v1
  • Obrázok (1)
443 s DPH / ks 366 Kč bez DPH / ks

Varroa Tester pomáhá včelařům z celého světa monitorovat zdraví včel a úroveň roztočů ve včelstvech.

Záměrem je, aby včelaři byli schopni rychle, lehce a přesně kontrolovat stupeň infekce Varroa destruktérem už přímo na včelnici. 

Obj. číslo:
vartes

Varroa Tester 3v1

Varroa Tester 3v1 je inovativní  produkt, který pomáhá včelařům ověřovat následovné:

1) stupeň infekce způsobený Varroa destruktérem (kleštík včelí)
2) rezistence (citlivost) varroa destruktéra na akaricídy - veterinární léčiva (VPM) s účinnou látkou amitraz, kumafos, fluvalinát nebo flumetrín
3) hygienické chování včel (instinkt samočištění)

Varroa Tester pomáhá včelařům z celého světa monitorovat zdraví včel a úroveň roztočů ve včelstvech.
Záměrem je, aby včelaři byli schopni rychle, lehce a přesně kontrolovat stupeň infekce Varroa destruktérem už přímo na včelnici. 

Díky testeru mohou včelaři také kontrolovat, jestli se u roztočů vyvinula specifická rezistence na veterinární přípravky proti varroáze (amitraz, kumafos a nebo pyretroid,fluvalinát, flumetrín).

To vede k aplikaci léčiva, proti kterému nebyla vyvinuta žádná rezistence proti varroáze a to s vysokou účinností.                                                                                                                                                      To dává včelaři příležitost na menší zasahování do rodinného života včel veterinárními připravky.

Čistící instinkt včel je důležitým ukazatelem, který je rozhodující při výběru včelí matky. U rodin s dobře vyvinutým čistícím instinktem je méně pravděpodobné, že budou trpět určitými chorobami (např. zvápenatění včelího plodu).

Varroa Tester 3v1 byl vyvinut v souladu s doporučením Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) z roku 2016 o výrobě kalibrovaných a schválených nástrojů na pozorování zdraví včel v celé EU a jejich stresorů pro různé včely včetně včel medonosných.

Návod na použití:

Rychlý, lehký a přesný tester na zjištění infekce včelí rodiny varroázou, čistícího instinktu včel a odolností roztočů proti léčivu.

Test I - stupeň infekce
1) shromážděte cca 300 včel. Umístněte je do nádoby "A" až do výšky druhé úrovně.
2) Uzavřete nádobu "A" pomocí víka "B"
3) Nasypte čajovou lžičku cukrového prášku do nádoby "C"
4) Našroubujte nádobu "C" na dno nádoby "A" a spolu protřepávejte 1-2 minuty tak, aby práškový cukr celý pokrýval hmyz.
5) Ujistěte se, že většina cukrového prášku  spadla na dno nádoby "C" následně odšroubujte pouze nádobu "C"
6) do nádoby "C" nalejte vodu, aby se cukr rozpustil. Spočítejte roztoče plovoucí na vodě.
7) 0 až 3 roztoče = nízké zamoření
    3 až 10 = střední zamoření                                                                                                                               nad 10 = těžké zamoření
8) vypusťte včely z nádoby "A"

Test II - úroveň odolnosti roztočů proti léčivám
1) Umístněte do nádoby "A" cca 150 včel posbíraných z plástů plodu. (ze stejného úlu jako při testu I)           - nádoba by měla být naplněna přibližně do první úrovně.
2) Uzavřete nádobu "A" pomocí poklopu "B". Nasaďte si rukavice!! Připněte řemínek nasáknutý léčivem k nádobě "A" protáhnutím přes spodní štěrbinu úchytky ve tvaru H. Konec popruhu by se měl zastavit při mřížce. 
3) umístněte tester do tmavé místnosti při pokojové teplotě. Proužek by měl být na horní straně. Počkejte 6 hodin.
4) Vytáhněte proužek. Několikrát protřepejte nádobu nad listem bílého papíru.
5) Roztoči nejsou odolní na dané léčivo pokud jejich počet přesahuje 1 výsledku testu I.

Test III - na hygienické chování včel
1) Vyberte plást se včelím plodem ve věku 10 - 15 dní
2) pomocí hrotů na nádobě "A" nebo "C" odstraňte fragment plástu se včelím plodem, zatlačením hrotů dovnitř až na doraz (vykonejte to 2 - 3x.)
3) Vložte plást nazpět do úlu. Pokud se víc jak 70% buněk vyčistí po 6 hodinách, víc jak 90% po osmi hodinách a 100% po jednom dni, potom má kolonie dobrou hygienu (instinkt samočištění) 

 

Doplňujúce informácie