Total Seriola 32 minerální diatermický olej 20L

3 525 s DPH / ks 2 913 Kč bez DPH / ks

SERIOLA 32 je minerální olej sloužící na přenos tepla.
  • Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou stabilitou, vysokým bodem vzplanutí a vysokým viskozitním indexem.

  • Doporučuje se na přenost tepla v systémech vyžadujících cirkulaci teplonosných médií v otevřených i uzavřených okruzích.

  • Je vhodný například i pro sterilizátory vosku a jiné včelařské zařízení vyžadující teplonosné médium.

  • V porovnání s běžnými kapalinami poskytuje SERIOLA 32 vysokou odolnost proti oxidaci, díky speciálně vybranému antioxidantu.

Obj. číslo:
3425901099309

Total Seriola 32 minerální diatermický olej 20L

SERIOLA 32 je minerální olej sloužící na přenos tepla.

  • Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou stabilitou, vysokým bodem vzplanutí a vysokým viskozitním indexem.
  • Doporučuje se na přenost tepla v systémech vyžadujících cirkulaci teplonosných médií v otevřených i uzavřených okruzích.
  • Je vhodný například i pro sterilizátory vosku a jiné včelařské zařízení vyžadující teplonosné médium.
  • V porovnání s běžnými kapalinami poskytuje SERIOLA 32 vysokou odolnost proti oxidaci, díky speciálně vybranému antioxidantu.
Hustota při 15 °C 865 kg/m3
Kinematická viskozita 30 mm2/s
Bod tuhnutí -15 °C
Bod vzplanutí OC 230 °C
Bod vzplanutí CC 223 °C
Bod hoření 260 °C
Počáteční bod varu  310 °C
Konečný bod varu  549 °C
Teplota samovznícení 353 °C
Conradsonův uhlíkový zbytek < 0.1 %w