Vlastnictví jakéhokoliv zvířete a denní kontakt s ním je spojen nejen s pěknými chovatelskými zážitky, ale především s mnoha povinnostmi. Autorka se v této příručce snažila nejen vyjmenovat, ale především poradit, jak se o zvířata starat, aby u vás nestrádal a poskytovala užitek, který očekáváte. Chovatelům dává základní informace o biologii a chování ovcí a koz, požadavcích na ustájení a krmení, o problematice reprodukce, chorobách a jejich prevenci. Velká kapitola se věnuje produktům chovu, jejich získávání a zpracování. Upozorňuje i na nejnutnější administrativní povinnosti.

Pro autorku byla zvířata největším zájmem už od nejútlejšího věku, první dětské fotografie nemá s panenkou, ale s husami a slepicemi. Po maturitě na gymnáziu s přírodovědným zaměřením tak byla jednoznačnou volbou zootechnika na Vysoké škole zemědělské. Pár let si zahrávala s myšlenkou na vědeckou kariéru a pracovala na katedře veterinárních disciplín VŠZ. Nakonec ale vyhrála praxi se svými klady i zápory. Od roku 2000 vede projekt Noemova archa v Toulcově dvoře, který je zaměřen na zachování původních Slovenská plemen hospodářských zvířat. A tak v Praze vznikl statek, na kterém najdete vše od slepic až po krávy. Součástí je samozřejmě i malé stádo ovcí a koz. Za roky nasbírala množství zkušeností s chovem v malém ve ztížených městských podmínkách a ráda by se o ně podělila se, začínajícími. Protože je zbytečné opakovat chyby, které již někdo udělal.

Začínáme s chovem ovcí a koz