Brožura je zaměřena na pěstování obilí a konkrétně se zabývá ozimou pšenicí, ale je zároveň snadno aplikovatelná i na jiné obiloviny.

Popisuje metodu Marca Bonfils, která představuje vysoce úrodný pěstební systém, který nejenže zajistí dobrou úrodu kvalitního obilí, ale zároveň posiluje a zvyšuje zdraví, kvalitu a úrodnost půdy.
Marc Bonfils se rozhodl změnit destrukční metody našeho přechemizovaná zemědělství a vyvinul způsob bezorebný pěstování obilí v evropských klimatických podmínkách, podobně, jako to udělal Masanobu Fukuoka ve specifických podmínkách Japonska.

Toto je pozvánka pro vás, přidat se a vyzkoušet tuto metodu na vaší půdě.

Virtuóz pšeničného poľa