Nové, propracované vydání knížek našeho předního specialistu vychází vstříc rostoucímu zájmu čtenářů o včelaření. Najdete ní informace o zdrojích včelí snůšky, o pylu, pylových rouškách a nektáriích, jsou zde popsány rostliny pro včely škodlivé, rostliny málo významné, ale i naopak rostliny z hlediska včel významné. Speciální část obsahuje botanický popis zhruba 300 nektarodárných a pylodárných rostlin, a to včetně jejich optimálních požadavků na stanoviště, způsobů rozmnožování, případně i léčivých látek. Důraz je kladen na zhodnocení včelařského významu popisované rostliny, nektarodárnosti a cukerné hodnoty, které čtenářům poslouží ke srovnání konkrétních zdrojů včelí pastvy. Publikaci ocení především praktičtí včelaři, jistě ji ale využijí i zahrádkáři, ekologové, bylinkáři apod.

Včelařské dřeviny a byliny