Včelařství je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti, včelí produkty byly pro člověka důležitou složkou potravy od samého počátku vývoje a své místo ve výživě si udržují dodnes. Stejně důležitá je i schopnost včel opylovat rostliny a tím zvyšovat výnosy při pěstování kulturních plodin. Život včelího společenství a chov včel je však nesmírně zajímavý i sám o sobě, a tak je dnes včelařství i oborem, který kromě hospodářského užitku přispívá i prospěšnému trávení volného času a rozvíjení vztahu k přírodě.
Kniha autorského kolektivu našich významných odborníků vedeného V. Veselým poprvé vyšla před 20 lety a stala se základní učebnicí včelařství u nás. Její nové vydání autoři přepracována doplnili tak, aby opět odpovídala poznatkům a požadavkům doby.


V knize jsou tradiční kapitoly, které se zabývají např. Anatomií včely, jednotlivými aktivitami včelstva, plemenářskou prací, podrobnými popisy ošetřování včel v průběhu celého roku, popisy zařízení potřebných pro chov včel, opylovačů činností včel, chorobami včel a prevence, získáváním včelích produktů - medu, vosku i. Jsou ale doplněny i nové metody, mezi které např. patří nástavkové a komerční včelaření.

Váz., B5, 272 str., 100 perokreseb, 60 bar. obrázků v příloze, cena 299 Kč
ISBN 978-80-209-0399-0

Stavba těla včely - Včelstvo a jeho činnost - Genetika a plemenitby včel - Ošetřování včelstev během roku - Nástavkové včelaření - Technika mobilního včelaření - opylovač služba - Komerční včelařství - Čmeláci a včely samotářky - Výživa a krmení včel - Včelí pastva - Choroby a škůdci včely medonosné - Včelí produkty

Kniha - Včelařství