Praktickou příručku určenou především drobnochovatelům napsal autorský kolektiv vedený známým chovatelům a posuzovatelům králíků Ing. Josefem Zadina, dalšími spoluautory jsou prof. MVDr. Karel Hejlíček, doc. Ing.Karel Mach, doc. Ing. Ivan Majzlík a doc. Ing. Věra Skřivanová. Autoři v jednotlivých kapitolách podrobně zpracovali vše, co je třeba vědět pro úspěšný chov čistokrevných plemen králíků, ale i pro jejich výkrm. Základní kapitoly o plemenech králíků, jejich praktickém chovu a odchovu mláďat, ustájení a krmení či o zdravotní problematice jsou doplněny obecnějšími kapitolami, např. O anatomii, pro chov králíků důležitých základech dědičnosti a proměnlivosti, etice chovu pod. V knize jsou i kapitoly zabývající se specifickými způsoby chovu, jako je např. chov v bytě nebo "na dálku" či pěstováním krmných plodin. Intenzivním metodám chovu a výkrmu králíků se příručka věnuje pouze informativní.

- Anatomie a fyziologie králíků

- Dědičnost a proměnlivost v chovu králíků

- Plemena králíků a hybridy

- Chov a odchov

- Ustájení

- Chov na dálku

- Výživa a krmení

- Pěstování krmných plodin

- Produkty chovu

- Chov brojlerových králíků

- Králík jako domácí mazlíček

- Zdravotní problematika chovu králíků

- Etika chovu králíků

- Organizace chovu

- Pokrmy z králičího masa

Chov králíků