Čtvrté nezměněné vydání odborné příručky o chovu koz v současných podmínkách reaguje na všechny změny, ke kterým v posledních letech došlo. Kniha je určena jak drobnochovatelům, tak i provozovatelům farem. Zájem o chov koz a jejich produkty se v poslední době stále zvětšuje. Autoři podávají informace o všem potřebném pro úspěšný chov - o původu koz, našich i světových plemenech, vhodných způsobech ustájení a péče o chovaná zvířata, o jejich reprodukci a odchovu kůzlat, o produkci a zpracování mléka (včetně receptů na přípravu kozích sýrů), produkci masa (včetně receptů na jídla z kozího masa), o zdravotní problematice chovů, ekonomice chovu koz a další.

- Původ a domestikace koz

- Chov koz ve světě

- Plemena koz

- Šlechtění a užitná hodnota zvířat

- Etologie

- Chovné prostředí a ochrana zvířat

- Ustájení a technologické vybavení

- zoohygienických opatření v chovu

- Reprodukce

- Odchov kůzlat

- Mléčná produkce

- Zpracování kozího mléka

- Masná produkce

- produkce srsti a zpracování kožek

- Výživa a krmení koz

- Zdravotní problematika

- Ekonomika chovu

- Přehled legislativysy

Chov koz