Genetika má své zvláštní kouzlo.
Dává věcný obsah spojení minulosti s přítomností a přítomnosti s budoucností.

 

Využívání poznatků o dědičnosti je základem úspěchu chovatelské práce při zdokonalování požadovaných znaků i užitkovosti zvířat. Základy genetiky zpracované pro potřeby drobných chovatelů a šlechtitelů přináší osvědčená příručka erudovaných autorů, text byl přepracován a doplněn o nejnovější poznatky a názory. Kniha je oceňována pro ucelený pohled a široký záběr, od teoretických základů genetiky až k poznatkům o dědičnosti konkrétních kvalitativních a kvantitativních znaků, a to u nejčastěji chovaných druhů - králíků, psů, drůbeže a holubů. Podstata dědičnosti a proměnlivosti - Základní zákony dědičnosti - Genetika v chovu králíků - Genetika v chovu psů - Genetika v chovu slepic - Genetika v chovu holubů

ABC genetiky drobných zvířat