Kniha vhodná pro zahrádkáře, chovatele, zemědělce, architektů, ekonomů a všech ostatních lidí, kteří mají zájem na zlepšování života na planetě Zemi vás jednoduchým způsobem uvede do permakultury, která je systémem pro navrhování trvale udržitelný lidských sídel. Permakultura (permanentní / trvalá - kultura) je přístup k životu, založený na etickém využívání krajiny, který kombinuje mikroklimatu, rostliny, zvířata, půdu, vodní hospodářství, struktury a lidské potřeby do vzájemně komplexně spolupracujících, produktivní komunit.

Najdete v ní množství inspirací, jejichž principy a metody lze aplikovat v našich podmínkách s využitím místních zdrojů.

Kniha nenásilně vysvětluje základy Permakulturní etiky, usilující o udržitelný život na Zemi, kterými jsou: péče o Zemi - vše živé a neživé na ní, péči o lidi a důraz na spravedlivé rozdělování zdrojů - volného času, peněz a surovin. Má 8 kapitol (5 přeložených do češtiny a 3 do češtiny) bohatě ilustrovaných názornými perokresby, z nichž každá končí seznamem doporučené literatury, 5 samostatných příloh a je zakončena ukázkou úspěšného permakulturního designu.

V 1.kapitole se rozebírají principy permakulturního designu: relativně umístění prvků, polyfunkčnost prvků, mnohoprvkovosť funkcí, plánování energetické úspornosti, upřednostňování biologických a obnovitelných zdrojů, místní koloběh energií, využívání zrychlené rostlinné sukcese, využívání synergických efektů, využívání okrajových efektů a přírodních vzorů. V 2.kapitole se kniha věnuje komplexnímu designu pozemku, což je ta nejdůležitější část přípravy stabilní a produktivní země. 3.kapitolaslúži na pochopení užitečnosti přírodních vzorů pro jejich uplatnění v permakulturním designu. 4.kapitola se zabývá strukturami: efektivním designem domu a jeho integrací se zahrádkou v různých klimatických pásmech. 5.kapitola je věnována první Permakulturní zóně - zahradám, zatímco 6.kapitola rozebírá další zóny tvořící ovocné sady, lesní a zemědělské farmy. V 7.kapitole nazvané zvířecí krmné systémy a akvakultura se pojednává o péči o tuto nedílnou součást permakulturního ekosystému. Poslední, 8.kapitola poukazuje na městské a komunitní strategie pro získání soběstačnosti společenství.

Klíčem permakulturního přístupu k životu je úsilí nahradit konkurenci spoluprací. Jeho cílem je vytvořit ekologicky zdravé a ekonomicky prosperující udržitelné systémy - bez vykořisťování a znečišťování přírody. Úvod do permakultury je úvodní učebnicí do života v novém tisíciletí - pro nás všechny.

Z obsahu:

Energeticky úsporné navrhování pozemků a zahrad, metody plánování a designu.
Umístění a design domu, integrace budov a rostlin, zdroje z domovních odpadů.
Městská permakultura: design zahrádky, recyklace a komunitní finanční systémy.
Nejvýhodnější využití plotů, treláže, skleníků a chladníkov.
Slepičí a prasečí krmné systémy, integrace pastvin a užitkových stromů.
Ovocné sady, lesní zahrady, domácí les, bezorebné pěstování obilovin.
Jak ovlivňovat mikroklima kolem domu a na zahrádce.
Strategie pro budování půdy, vodní hospodářství a přiměřené technologie ...
Autor knihy, Bill Mollison

byl australský výzkumník, učitel, přírodovědec a autor několika knih,, otec permakultury ', integrovaného systému designu, který vyvinul spolu s Davidem Holmgrenem a který zahrnuje nejen zemědělství, zahradnictví, architekturu a ekologii, ale i ekonomické systémy pro obchod a komunity.

podrobnosti:

Jazyk knihy: český (5 kapitol) a slovenský (3 kapitoly)
Formát: 297 x 210 mm
Vazba: vázaná
Počet stran: 246
ISBN: 978-80-971724-4-2
Rok vydání: 2016

Úvod do permakultúry